KundaliniyogaHöstens kurser börjar vecka 35.


Kurser för Christina Lagercrantz
Leg.sjuksköterska, lärare och terapeut i medicinsk yoga och kundaliniyoga


tisdagar 18.30 - 19.30
uppehåll vecka 44
15 tillfällen kostnad 2.500 kr


onsdagar 18.00- 19.00
15 tillfällen  kostnad 2.500 kr
uppehåll vecka 44


torsdag 18.30 - 19.30
15 tillfällen kostnad 2.500 kr
uppehåll vecka 44


Du är välkommen att hoppa in i någon av kurserna under terminen i mån av plats.

Kursavgiften betalas in före kursstart på:
Nordea plusgiro 634520-1

Kundaliniyoga - medvetenhetens yoga.
Kundaliniyogan ger en helhetssyn på livet. Yogan består av olika rörelser och positioner, andning, hand och fingerpositioner, kroppslås, meditationer och reciterande av mantran. Rörelserna och positionerna är ofta enkla. Den intensiva andningen, eldandning, och användandet av mantran gör yogan extra kraftfull.
Ordet kundalini betyder livskraft och yoga betyder att förena. Att göra yoga väcker, stärker och förenar livskraften i kroppen, sinnet och själen.

Enskild session.
Enskild session är ett terapeutiskt samtal som utgår från ett medicinskt och yogiskt perspektiv. Efter sessionen får du yogaövningar och tekniker för att själv kunna träna hemma och använda yogan som ett självläkningsverktyg. En session tar ca 90 - 120 minuter och kostar 800 kr inklusive uppföljning efter 4 veckor.